Om Geomarkservice AB

GEO Markservice är ett litet företag, med brett kontaktnät.

GEO Markservice förfogar över gängse sonderings- och provtagningsutrustningar samt har egen utvecklad provtagningsutrustning för användning under vatten, kvalitetssäkringsprogram som bl.a. innebär nyttjande av ackrediterade laboratorier, analyser enligt svensk standard, provförvaringssystem som tillåter flerårig gastät lagring av miljöprover samt dokumentation med backup.

GEO Markservice AB har haft sin nuvarande bolagsform sedan 1990-09-24.

Åke Delteus

Åke Delteus:

 • Fil.kand., kvartärgeologi och kemi, SU 1968
 • Studierektor, kvartärgeologiska inst., SU 1970–2001
 • Huvudanvsvarig för utbildning i jordartslära, hydrogeologi och markkemi vid SU 1974–
Jan Kristiansson

Jan Kristiansson:

 • Ing. Väg & Vatten, Tekniska Gymnasiet, Stockholm. 1964
 • Fil. kand., geologi, SU 1969
 • Fil. Dr, kvartärgeologi, SU 1986
 • Högskolelektor KTH, Mark & Vatten 1986–1989
 • Högskolelektor SU Kvärtärgeologi 1993–
 • Publicerat vetenskapliga skrifter och kompendier i bl.a. jordartslära och markundersökningsmetoder
Lars Perciwall

Lars Perciwall:

 • Fil. kand., geologi och miljövård, SU 1977
 • Forskarutbildning och undervisning, geologi, SU 1977–1990