Klienter

Miljöundersökningar avseende mark och vatten

Uppdrag 1995–2005: 210 uppdrag avseende markförhållanden inom dels oljedepåer för t.ex. Shell, Preem, Statoil, Texaco, ODAB, POL och dels industrier, skrotar, deponier för t.ex. EMB, IVL, Nacka kommun, PEAB, RagnSells Miljökonsult, SKANSKA, Sollentuna kommun, StabSuecia och Stockholms stad.

Referensobjekt 1998–2005: Efterbehandling av förorenad mark, Järla Industriområde, Nacka, flerårsprojekt; Preem/Petrolia oljedepå, Kvarnholmen, Nacka; Beijers oljedepå, Ronneby; Preem oljedepå, Malmö; Statoil oljedepå, Norrköpning; Kvarteren Reval och Stralsund, Värtahamnen, Stockholm; Bergborrade kontrollbrunnar, Karlskrona, Stockholm, Västerås, Gävle; Galvaniseringsindustri, Nossebro; Impregneringsanläggningar i Storbritannien; Sedimentundersökningar Preem Raffinaderi, Göteborg; Science Park, Solna; MKB Älvsby Idustriområde, Värmdö; Utredning för masstipp, Ljusterö, Eskilstuna; Trirening av grundvatten, Kopparlunden, Västerås.

V/A-utredningar

Uppdrag 1995–2005: 990 uppdrag i t.ex. Ekerö kommun, Enköpings kommun, Botkyrka kommun, Norrtälje kommun, Vaxholms stad, Värmdö kommun, Österåkers kommun.

Referensobjekt 1998–2005: V/A-utredning Ingaröstrands Samfällighetsförening, Värmdö kommun, 103 fastigheter, rapport 98901; V/A-utredning Del av Stora Barnviksnäs Samfällighet, Värmdö kommun, 10 fastigheter, rapport 98911; V/A-utredning Barnviksnäs-Tranarö tomtägarförening, Värmdö kommun, 224 fastigheter, rapport 98912; V-utredning Klacknäsets Vattenförening, Värmdö kommun, ca. 200 fastigheter, rapport 98927; V/A-utredning för planändring, Ekolsunds Villastad, 82 fastigheter, rapport 99002; 35 utredningar i Ekerö kommun rörande framför allt enskilda avlopp under 1999; V/A-utredning Plon nr 94, Värmdö kommun, rapport 01176; V-utredning Ingarö-Långvik, Värmdö kommun, 268 fastigheter, rapporter 01305, 02466; Avlopp- och konsumtionsvattenutredning Gillinge/Villinge, Värmdö kommun, rapport 04928.

Geoteknik

Uppdrag 1995–2005: 100 uppdrag i t.ex. Stockholms län, Gotland, Jämtland, Värmland och Ångermanland

Referenser 1998–2005: Dagvattendammar, Täby kommun; Trafikplats Handen 55, Haninge; Bullerplank längs Drottingholmsvägen, Stockholm; Eriksbergs industriområde, Botkyrka; Sånga Säby kurs & konferens, nybyggnation av hus, Ekerö; Kvarteren Reval och Stralsund, Värtahamnen, Stockholm; Grundundersökning Preem Raffinaderi AB, Göteborg; Markundersökning för nybyggnation, Geoteknik och markradon Åby, Österåker; Sättningskontroll, Värtahamnen, Stockholm.