Övriga geologiska utredningar

Mätning av markradon.

Exempelvis grusprospektering, kartering, avloppsinventering, dräneringsutredning, radonundersökningar o dyl

Kontakt via info@geomarkservice.se