Vattenutredningar

Bestämning av vattentäkts kapacitet och kvalitet.

Provpumpning av vattentäkt / brunn. Provpumpning sker normalt kontinuerligt under tre á fyra veckor. Etablering, kapacitetsmätningar, vattenkvalitetsmätningar och avetablering. Erforderliga mätningar i angränsande vattentäkter / brunnar. Redovisning i rapportform med mätfakta och utvärdering.

Fastighetskarta med brunnsläge samt kringliggande fastigheters brunnar och. el, 230V och 10 amp, erfordras.

Fix eller + höjd är önskvärt.

Kostnad för provpumpning är normalt 35 000:- á 40 000:- plus moms, när daglig avläsning ombesörjes av uppdragsgivaren.

Kontaktpersoner: Åke Delteus, Jan Kristiansson, Lars Perciwall